Hermed foreligger Skive Kommunes Handlingsplan 2020 for Klima- og Energindsatsen. Handlingsplanen bygger Klima og Energi Strategi 2029, og udspringer af visionen som Byrådet fastsatte i 2008 om at gøre Skive Kommune CO 2-neutral senest i 2029.

Skive Kommune har gennem mere end 30 år arbejdet for at skabe mere energieffektivitet og optimering gennem energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Dette arbejde udmøntede sig i, at Skive blev udpeget som Danmarks første Energiby i oktober 2008.

Siden udpegningen har Skive Kommune sat nye standarder for arbejdet med Klima og Energi, og vi fortsætter bestræbelserne både lokalt og strategisk med at involvere alle borgere og virksomheder for at skabe et mere uafhængigt, et mere selvforsynende og et mere bæredygtigt samfund til gavn for alle i Skive Kommune.

Nuværende Handlingsplan er den første udgave. Planen vil i fremtiden undergå revisioner, når forudsætningerne ændre sig f.eks. i form af politiske beslutninger eller forskydninger i tilgængelige energiressourcer. Med revisonerne bliver det også muligt at følge udviklingen i forhold til det overordnede mål om at blive et CO2-neutralt samfund.

Publiceret 04-04-2017